Šioje programoje dalyvauja ir Juozo Naujalio memorialinis muziejus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje pristatęs foto reprodukcijų parodą “Benediktas Henrikas Tiškevičius ir Izabelė Feraud”. Parodą sudaro 25 rėmeliai su niekur iki šiol nepublikuotomis foto reprodukcijomis gautomis iš Jurgen Stube (Vokietija). Didesnė parodos dalis liudija Raudondvario dvaro savininko grafo B. H. Tiškevičius keliones po Kiniją, Japoniją, Ceiloną, Italiją, Austriją. Nuotraukose paties grafo B. H. Tiškevičiaus užfiksuotos čiabuvių gyvenimo akimirkos ir kultūros paveldo objektai. Viena įspūdingiausių reprodukcijų – paties grafo, apsitaisiusio mandarino rūbais.

Rugsėjo 25 d. 10, 11 ir 12 valandomis ten pat vyks ir edukaciniai užsiėmimai “Atrask ir pažink grafo B. H. Tikevičiaus fotografiją”. Maloniai kviečiame dalyvauti.