2011 m. lapkričio 16 d. Juozo Naujalio memorialinio muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos muzikos patriarchui Juozui Naujaliui ir Raudondvario, Raudondvario dvaro ir jo savininkų istorijai, pasipildė naujais itin vertingais eksponatais – grafų Tiškevičių žemes žyminčiais riboženkliais.

Riboženklių perdavime muziejui dalyvavo Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Černiauskienė, Raudondvario seniūno pavaduotoja laikinai vykdanti seniūno funkcijas Daiva Bulotienė.

Šiais riboženkliais buvo pažymėtos grafų Tiškevičių žemių valdos XIX –XX a. pr. Pati riboženklio išvaizda įspūdinga, ypač pamačius jį iškastą, o sveria taip pat ne vieną kilogramą. Tik talkininkų dėka pavyko juos pargabenti į muziejų, kur lankytojai ir galės juos pamatyti.

Tiškevičių žemių riboženklis, kurio aukštis 2,30 m – tai trijų tarpsnių keturbriaunis stulpas su 75 cm aukščio stačiakampio formos pamatu apatiniame tarpsnyje, su įgilinimu viduriniame tarpsnyje ir viršutiniame tarpsnyje esačiu stačiakampiu išplatėjimu, kurio šiaurės rytų ir šiaurės vakarų pusėse – bareljefinis grafų Tiškevičių herbas: herbo skyde – pusmėnulis ragais į viršų, virš jo šešiakampė žvaigždė, virš skydo – karūna su perliukais.

Gaila, kad nedaug šių riboženklių liko mūsų apylinkėse ir vienintelis būdas juos išsaugoti bus eksponavimas nuolatinėse muziejaus ekspozicijose. Laikinai, kol bus pagamintos naujos riboženklių kopijos, šiose vietose yra pastatyti laikini stulpeliai – riboženklių vietų žymekliai.

Naudodamasi proga kviečiu visus prisidėti prie mūsų muziejaus ekspozicijų atnaujinimo ir papildymo naujais eksponatais, susijusiais su Raudondvario, Raudondvario dvaro ir jo savininkų praeitimi, istorija. Tai galėtų būti senos fotonuotraukos, dokumentai, planai, rašteliai, laiškai, baldai, įvairūs buityje naudoti reikmenys ir kt.