Džiugu, kad pagerbti žymiausią raudondvarietį 142-ųjų gimimo metinių proga, vedami Raudondvario kultūros centro direktorės Violetos Visockienės atėjo poetai ir prozininkai, IV-ojo respublikinio tarmiškosios kūrybos konkurso laureatai, asociacijos ,,Kauno r. Raudondvario mišrus choras“ vadovai ir nariai.

Tylos minute buvo pagerbtas Anapilin išėjusių buvusio Kauno rajono valdytojo Povilo Vengeliausko ir Juozo Naujalio memorialinio muziejaus tarybos pirmininko Algio Prapuolenio, daug prisidėjusių prie monumento kompozitoriui pastatymo, atminimas.

Juozo Naujalio memorialinio muziejaus direktorė Zita Nekrošytė pakvietė aplankyti muziejų ir perskaitė kompozitoriaus išsakytus žodžius, kurie ir dabar išlieka be galo svarbūs – kad kiekvieno mūsų Lietuvoje išlieka tiek, kiek savyje turime jos – brangios Lietuvos…

Nors žvarbus vėjas sutrukdė sugiedoti ,,Lietuva brangi…“, bet saulė nušvito ir lydėjo minėjimo dalyvius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Leonui Milčiui perskaičius savo sukurtą eilėraštį ,,Nuo čia į Lietuvą“ (Kompozitoriui Juozui Naujaliui).