Kaip ir kiekvienais metais rugsėjo 9-ąjąj Raudondvaryje paminėjome Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio (1869-1934) 78-ąsias mirties metines.

Šių metų žemdirbių šventės ąžuolo lapų vainikas, kurį nupynė Raudondvario medelyno darbuotojos, apjuosė paminklą iškiliajam kraštiečiui, o Z.Kažemėkaitienės išauginti rudens pranašai raudoni jurginai pasitiko gimtinėn sugrįžusį kompozitorių Juozą Naujalį…

Kaip ir visi Lietuvos žmonės didžiuojamės ir gerbiame Raudondvaryje gimusį kraštietį daug padariusį Lietuvos kultūrai, ugdžiusį tautinį sąmoningumą ir meilę savo kraštui.