Dzidas (Dzidorius) Budrys (1903 m. gegužės 12 d. Paskynuose, Šimkaičių valsčius – 1971 m. gegužės 15 d. Vilniuje) – Lietuvos ekonomistas, pedagogas, politinis veikėjas.

Mokėsi Jurbarko gimnazijoje, Raseinių gimnazijoje. 1922 m. rudenį atvykęs į Kauną dirbo raštininku Geležinkelių valdyboje. 1923 m. eksternu baigė Kauno “Aušros” gimnaziją. 1923-1927 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisės fakulteto ekonomikos skyriuje.

Studijų metais aktyviai dalyvavo studentų socialdemokratų organizacijos “Žaizdras“ veikloje, vėliau aktyviai dirbo profsąjungose. 1924-1930 m. priklausė Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP). 1925m. balandžio 17 d. XII LSDP suvažiavime išrinktas CK nariu. Redagavo laikraščius „Atžala“, „Žiežirba“, bendradarbiavo leidiniuose “Socialdemiokratas”, “Aušrinė”, “Lietuvos žinios”, “Kultūra” ir kt.

1926–1927 m. mokytojavo Kauno aukštesniojoje komercinėje mokykloje, 1928–1929 m. „Aušros“ gimnazijoje. 1928-1935 m. dirbo Lietuvos banko Informacijos skyriuje (Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėju dirbo prof. Albinas Rimka). 1931–1932 m. su Rokfelerio stipendija studijavo Londono universitete. 1932–1940 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Nuo 1932 m. VDU Teisės fakulteto asistentas, nuo 1933 m. vyr. asistentas.

1937 m. Didvyrių kaime (dab. Kauno rajonas), esančiame Lomankos miško pakraštyje, nusipirko sodybą, o jo sūnus rašytojas Rimantas Budrys (1930–2001) čia įkūrė dendrologinį parką, kuriame auga apie 110 rūšių medžių ir krūmų. 1938 m. apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją „Trumpalaikio žemės ūkio kreditavimo principai ir sistemos“, 1939 m. pavasarį – habilitacijos darbą „Centrinių bankų atviros rinkos politika“.

Prasidėjus sovietinei okupacijai 1940 m. liepos-rugsėjo mėn. vadovavo Lietuvos banko nacionalizavimui. 1940–1941 m. Valstybinės plano komisijos pirmininko pavaduotojas. 1940–1943 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto (VU EF) docentas. 1941–1971 m. LSSR MA tikrasis narys. 1944-1951 m. VU EF Politinės ekonomijos katedros vedėjas, nuo 1944 m. profesorius. 1946-1953 m. LSSR MA Visuomenės mokslų skyriaus akademikas-sekretorius ir Ekonomikos instituto direktorius. Nuo 1946 m. redagavo aukštųjų mokyklų leidinius. 1963 m. LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Straipsnis iš Vikipedijos